sábado, outubro 28, 2017

Podo escribir Auschwitz


Podo escribir os versos máis tristes esta noite...

Escribir, por exemplo, a noite está estrelada e titilan azúis os astros ao lonxe... 

Podo escribir: amor, vida, malnutrición, enfermidade, morte...

Podo escribir: rapiña, expolio, corrupción, esclavitude, morte...

Podo escribir moitas palabras sen acougo algún...!

Podo escribir que 20 persoas / minuto convírtense en 
refuxiadas, deprazadas, desherdadas, apátridas, ilegais...!

Podo escribir que 68 millóns de persoas foron desprazadas en 2017...!

Podo escribir que 800 millóns de seres humanos 
sobreviven por baixo do índice da extrema pobreza...!

Podo escribir que Galicia precisa renovar a súa envellecida poboación 
e dispón de territorio onde aloxar aos desherdados do mundo, 
e, cicais así, teñamos unha oportunidade de futuro!

Pero non vexo que Galicia teña futuro...
mentres todo o noso esforzo 
siga a engordar a avaricia
duns poucos...!


Somos carceleiros do Auschwitz Mediterráneo ?


10 comentarios:

Mellor bogar con dous remos...